مطالب خواندنی

عصاره گیری با دستگاه اسپرسوساز قسمت دوم  دستگاه اسپرسو ساز

اسپرسو(به معنی سریع) نوعی روش برای تهیه قهوه است.

ادامه مطلب

عصاره گیری با دستگاه اسپرسوساز قسمت اول اسپرسوساز رو گازی یا موکاپات

اسپرسو(به معنی سریع) نوعی روش برای تهیه قهوه است.

ادامه مطلب

قهوه ترک آداب و دلایل محبوبیت آن در بین ایرانیان

قهوه ترک بااستفاده از قهوه جوش یا جذوه به همراه قهوه بسیار حریر شده تهیه میگردد.

ادامه مطلب
بیشتر